Kirjanpitotoimiston vaihtaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjanpitotoimiston vaihtohetkellä uusi tilitoimisto aloittaa tekemään kirjanpitojärjestelmässään asiakkaan juoksevaa kirjanpitoa. Yrityksen ja kirjanpitotoimistojen väliseksi keskusteltavaksi asiaksi jää mahdollisesti se, kumpi kirjanpitotoimisto toteuttaa edeltävän tilikauden tilinpäätöksen. Uusi kirjanpitotoimisto tarvitsee kirjanpitoaineiston lisäksi tilinpäätöksen edeltävältä tilikaudelta, tilikohtaisen kirjanpitoajon kirjanpitotoimistojen vaihtopäivältä, tase-erittelyt ja Suomi.fi -valtuudet. Lisäksi uudelle tilitoimistolle olisi hyvä toimittaa myös edeltävän ja kuluvan tilikauden pääkirja, päiväkirja sekä tositteet. Ohjeistamme asiakkaitamme aina asiakaskohtaisesti materiaalinsiirrosta ja muista kirjanpitotoimiston vaihtoon liittyvistä seikoista.  

Huomioitava seikka kirjanpitotoimiston vaihdoksessa on mahdollinen kirjanpitojärjestelmän vaihdos. Kirjanpitotoimistolle vaihdos on työmäärältään pienempi, mikäli kirjanpito on jo aikaisemmin toteutettu samassa kirjanpitojärjestelmässä tai sähköisesti eri järjestelmässä. Kirjanpitojärjestelmän vaihdos vaatii aina asiakaskohtaista tarkastelua, ja käymme uusien asiakkaiden kanssa läpi toiveet siitä, mitä ominaisuuksia asiakas toivoo uudelta taloushallintojärjestelmältä. 

Mikäli kirjanpitotoimiston vaihdos on ajankohtainen, kannustamme olemaan rohkeasti yhteydessä. Tarjousvaiheessa palaverissa on useasti helpoin keskustella aikaisemmasta kirjanpidon tekotavasta ja palkanlaskennasta. Keskustelemme tällöin myös mielellämme yrityksen kanssa esimerkiksi mahdollisista haasteista tai erityiskohdista, joita yrityksen talousasioihin on liittynyt.