Koulutukset yrityksille

Koulutuksen avulla voit vahvistaa ymmärrystä yritystaloudesta

Koulutusten aiheena voi olla yleisesti yritystalous ja taloushallinto, tai koulutus voi myös keskittyä tiettyyn osa-alueeseen. Koulutusten tavoitteena on toimia vuoropuheluna kouluttajan ja osallistujien kesken. Riippuen osallistujajoukosta ja koulusympäristöstä hyödynnetään koulutuksissa eri interaktiivisia harjoituksia, kuten ryhmäkeskusteluja, käytännön harjoituksia ja ongelmanratkaisutehtäviä.   

Koulutukset toteutetaan paikan päällä face-to-face tai etäyhteyksin esimerkiksi Teams-työkalun välityksellä. Myös Teams-koulutuksissa on mahdollista pitää esimerkiksi työpajoja jakaantumalla osallistujien kesken osaksi aikaa koulutusta pienryhmiin. Koska koulutukset räätälöidään palvelemaan jokaisen osallistujajoukon tarpeita, on mahdollista huomioida koulutuksen tilaajan tarpeet koulutuksissa.  

Koulutus on mahdollista pitää esimerkiksi osallistujille, joille yritysmaailma ja erityisesti yritystalous on vieraampaa. Tällöin koulutuksen tavoitteena on saada osallistujat ymmärtämään talouden perusteita. Koulutuksen tavoitteena on myös vahvistaa oppimiskokemuksen kautta ymmärrystä, että yritystalouden tuntemisella on positiivinen vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja kasvuun.