Usein kysytyt kysymykset

Olemme täällä asiakkaitamme varten. Kervola Accounts oy vastaa kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Usein kysytyt kysymykset2024-01-18T15:29:20+00:00
Mitä palveluja yritys tarjoaa?2024-01-18T15:26:47+00:00

Kervola Accounts Oy toimii monipuolisena talouskumppanina yrityksellesi. Yritys tarjoaa kirjanpidon-, palkanlaskennan-, tilinpäätös-, talouskonsultointi- ja talouskoulutuspalveluita. Yrityksen käytössä on sähköinen taloushallintojärjestelmä Fennoa, sekä maatalousasiakkaille Suonentiedon Maatalousneuvos. Teemme kuitenkin myös paperisia kirjanpitoja, ja autamme uusia asiakkaita siirtymään sähköiseen kirjanpitoon.  

Kotisivuilta on mahdollista lukea lisää palveluistamme. Esittelemme osaamistamme myös mielellään esimerkiksi tutustumispalaverin yhteydessä, minkä perusteella jätämme yrityksellesi tarjouksen. 

Onko kirjanpito mahdollista suorittaa täysin etänä?2024-01-18T15:30:05+00:00

Yrityksen toimipaikkana toimii Joensuu, mutta sähköisen kirjanpito- ja palkanlaskennan järjestelmän vuoksi pystymme palvelemaan asiakkaita läpi koko Suomen. Myös esimerkiksi tilinpäätösasiakirjat ja kirjanpitoaineiston säilytys on mahdollista toteuttaa sähköisesti. Pystymme kuitenkin myös toteuttamaan esimerkiksi paperisia kirjanpitoja, tai kasvotusten toteutettavia asiakaspalavereita. Kirjanpidon- ja palkanlaskennan monipuoliset toteutustapamme mahdollistivat siten asiakkaillemme helpoimman tavan yhteistyölle kanssamme. 

Kuinka kirjanpitäjän vaihto tapahtuu? Tuleeko siitä lisäkustannuksia?2024-01-18T15:30:13+00:00

Kirjanpitotoimiston vaihtaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjanpitotoimiston vaihtohetkellä uusi tilitoimisto aloittaa tekemään kirjanpitojärjestelmässään asiakkaan juoksevaa kirjanpitoa. Yrityksen ja kirjanpitotoimistojen väliseksi keskusteltavaksi asiaksi jää mahdollisesti se, kumpi kirjanpitotoimisto toteuttaa edeltävän tilikauden tilinpäätöksen. Uusi kirjanpitotoimisto tarvitsee kirjanpitoaineiston lisäksi tilinpäätöksen edeltävältä tilikaudelta, tilikohtaisen kirjanpitoajon kirjanpitotoimistojen vaihtopäivältä, tase-erittelyt ja Suomi.fi -valtuudet. Lisäksi uudelle tilitoimistolle olisi hyvä toimittaa myös edeltävän ja kuluvan tilikauden pääkirja, päiväkirja sekä tositteet. Ohjeistamme asiakkaitamme aina asiakaskohtaisesti materiaalinsiirrosta ja muista kirjanpitotoimiston vaihtoon liittyvistä seikoista.  

Huomioitava seikka kirjanpitotoimiston vaihdoksessa on mahdollinen kirjanpitojärjestelmän vaihdos. Kirjanpitotoimistolle vaihdos on työmäärältään pienempi, mikäli kirjanpito on jo aikaisemmin toteutettu samassa kirjanpitojärjestelmässä tai sähköisesti eri järjestelmässä. Kirjanpitojärjestelmän vaihdos vaatii aina asiakaskohtaista tarkastelua, ja käymme uusien asiakkaiden kanssa läpi toiveet siitä, mitä ominaisuuksia asiakas toivoo uudelta taloushallintojärjestelmältä. 

Mikäli kirjanpitotoimiston vaihdos on ajankohtainen, kannustamme olemaan rohkeasti yhteydessä. Tarjousvaiheessa palaverissa on useasti helpoin keskustella aikaisemmasta kirjanpidon tekotavasta ja palkanlaskennasta. Keskustelemme tällöin myös mielellämme yrityksen kanssa esimerkiksi mahdollisista haasteista tai erityiskohdista, joita yrityksen talousasioihin on liittynyt.  

Kuinka kirjanpidon hinta määräytyy?2024-01-18T15:30:22+00:00

Kirjanpidon hinnoittelu perustuu tuntihinnoitteluun sekä kirjanpitojärjestelmän kuukausi- ja tositemaksuihin. Paperisissa kirjanpidoissa hinnoissa on mukana kirjanpitojärjestelmän kuukausimaksussa lisämaksu ja mahdollinen tulostuslisä. Lisäksi tilinpäätöstöissä ja veroilmoituksen laatimisessa veloitus on tuntihinnoittelun mukainen. Tavanomaisesta asiakkaan kirjanpitoon liittyvästä neuvonnasta ja keskustelusta emme veloita lisätunteja, vaan tämä sisältyy kirjanpidon tuntihintoihin.   

Lopullinen kirjanpidon hinta riippuu siten paljon yrityksen kokoluokasta ja kirjanpidon tekemisen vaatimista tuntimääristä. Käymme hinnoittelun läpi tarjousvaiheessa, ja mahdollisuuksien mukaan esitämme arvion kirjanpitotöiden vaatimasta tuntimäärästä.