Kirjanpidon hinnoittelu perustuu tuntihinnoitteluun sekä kirjanpitojärjestelmän kuukausi- ja tositemaksuihin. Paperisissa kirjanpidoissa hinnoissa on mukana kirjanpitojärjestelmän kuukausimaksussa lisämaksu ja mahdollinen tulostuslisä. Lisäksi tilinpäätöstöissä ja veroilmoituksen laatimisessa veloitus on tuntihinnoittelun mukainen. Tavanomaisesta asiakkaan kirjanpitoon liittyvästä neuvonnasta ja keskustelusta emme veloita lisätunteja, vaan tämä sisältyy kirjanpidon tuntihintoihin.   

Lopullinen kirjanpidon hinta riippuu siten paljon yrityksen kokoluokasta ja kirjanpidon tekemisen vaatimista tuntimääristä. Käymme hinnoittelun läpi tarjousvaiheessa, ja mahdollisuuksien mukaan esitämme arvion kirjanpitotöiden vaatimasta tuntimäärästä.